ODH-2020-00177001 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00584530

Datum verzonden

20-01-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

op de zeewering van Maasvlakte 2 te Rotterdam

Bijlage

7K2R-00 Wnb_Tweede_Maasvlakte_Rdam Windp_Maasvlakte_II.PDF