ODH-2020-00177491 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00579894

Datum verzonden

04-01-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Wingerd 1-235, Groensvoorde 168-184 te Waddinxveen

Bijlage

8ct-01 Beschikking_Wnb_soortenbescher Schenkevel_Landschap.PDF