ODH-2020-00177948 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00578051

Datum verzonden

07-01-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Herenweg 165 te Rijnsaterwoude

Bijlage

8Mr-01 Herenweg_165_Rijnsaterwoude NWC.PDF