ODH-2020-00182433 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00182433

Zaaknummer

00570218

Datum verzonden

28-12-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Ant. van Leeuwenhoekstr. 2-12, Christiaan Huygensstraat1-11 en Professor Lorentzlaan 4-26 te Sliedrecht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7ML2-01 Beschikking_Wnb BRO_Adviseurs_AVG.PDF