ODH-2020-00187586 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2020-00187586

Zaaknummer

00601974

Datum verzonden

31-12-2020

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Dordrecht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

7NfJ-01 Beschik_Wnb_Soorten VanderHelm_Milieubeh_AVG.PDF