Informatiebijeenkomst (pre-) Soortenmanagementplan 12 oktober 2023

De woningbouw-, verduurzaming- en natuurbeschermingsopgaven die voor ons land gelden lijken soms in strijd met elkaar te staan. Het instrument (pre-)Soortenmanagementplan (SMP) dient koppelkansen te voorzien waardoor de doelstellingen onder elk van deze opgaven behaald kunnen worden. De provincie Zuid-Holland wil het opstellen en gebruik van Soortenmanagementplannen bevorderen vanwege de grootschalige verduurzaming van bestaande woningen en de toekomstige woningbouwopgave.

Het SMP is een instrument dat ingezet wordt door gemeenten en woningcorporaties. Om deze partijen verder te informeren en het gebruik ervan te stimuleren wordt er een uitgebreide informatiebijeenkomst georganiseerd op 12 oktober 2023 in het Provinciehuis van Zuid-Holland. Deze bijeenkomst is relevant voor ambtenaren die betrokken zijn bij verduurzamings-, sloop- en nieuwbouwprojecten, evenals stadsecologen en andere ecologisch adviseurs.

De bijeenkomst begint om 9.30 uur en eindigt om ca. 15.00 uur. Het definitieve programma volgt.
U kunt zich inschrijven middels deze link.

We zien u en uw collega’s graag terug op 12 oktober.