Grond verplaatsen en/of saneren?

Saneerders die gebruik maken van het Besluit uniforme saneringen (BUS) moeten vóór de sanering een melding  indienen. Na de afronding van de sanering moeten zij een evaluatieverslag opmaken.

Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Als u van plan bent om bouwstoffen, grond of baggerspecie toe te passen moet u dit melden via het Meldpunt Bodemkwaliteit . Via het meldsysteem kunt u ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³  schone grond melden.