Actualisatie AERIUS Calculator uitgesteld

Binnenkort vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator plaats. De eerder gecommuniceerde datum van 22 november 2022 blijkt helaas niet haalbaar. Naar verwachting volgt volgende week (week 47) een update over de nieuwe releasedatum.

Indien u een aanvraag om vergunning met onderdeel stikstofdepositie wilt doen, dienen alle bij de aanvraag horende AERIUS berekeningen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Regeling natuurbescherming te zijn uitgevoerd in de meest recente versie van AERIUS Calculator. Wij adviseren u nadere berichtgeving af te wachten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de website van Aanpak Stikstof.