Toegankelijkheidsverklaring

Omgevingsdienst Haaglanden stelt zich ten doel om op zo’n kort mogelijke termijn de eigen online informatie toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De huidige website voldoet niet aan de eisen die in dit besluit worden gesteld. Op het moment van schrijven (oktober 2020) heeft Omgevingsdienst Haaglanden een project gestart tot vernieuwing van haar website. De lancering van deze nieuwe website is gepland in het voorjaar van 2021. Bij de lancering wordt de website door een onafhankelijke partij onderzocht op de geëiste en gewenste toegankelijkheidseisen. 

Omgevingsdienst Haaglanden Oktober 2020.