TU Delft - Logistiek en Milieu Service

Anthony Fokkerweg 5, 2629 HC Delft, Nederland

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Branche

Gevaarlijk afval inzameling

Actuele vergunningen

Soort beschikking Kenmerk Besluitdatum
Verandering, Wm B15215 31/10/2007
Oprichting, Wm DGWM/2005/9559 28/06/2005