Actueel

20.11.2018  > De resultaten uit de Werksessies Duurzaamheid

Meer waterstof economie? Kijk naar de mogelijkheden om de huidige LPG stations om te bouwen naar waterstofstations. Meer circulaire bedrijventerreinen? Maak het mogelijk door leerlingen en studenten innovatieve oplossingen te laten aandragen bij bedrijven.   Lees hier meer over de resultaten uit de Werksessies Duurzaamheid!   ... lees volledig bericht

16.10.2018  > Werksessies Duurzaamheid in Haaglanden

Brainstormen, keuzes maken en resultaten delen. Dat gaan vertegenwoordigers van gemeenten in Haaglanden en de provincie doen tijdens de Werksessies Duurzaamheid op vrijdag 19 oktober. We gaan van breed naar smal, bijvoorbeeld hoe we een ruim begrip als circulaire econonomie vertalen naar een uitvoerbaar project. ... lees volledig bericht

29.06.2018  > Nieuw bestuur officieel geïnstalleerd

Donderdag 28 juni vond de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur in de nieuwe samenstelling plaats. Nu de collegevorming in de regio Haaglanden vrijwel voltooid is, verwelkomen we nieuwe leden in ons algemeen en dagelijks bestuur. De twee gedeputeerden Rik Janssen en Jeanette Baljeu zorgen voor continutiteit; naast hen hebben 11 wethouders zitting in het Algemeen Bestuur - waarvan er tien nieuw zijn. ... lees volledig bericht

22.06.2018  > We dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit

In de glastuinbouw komen diverse stoffen in het drainagewater bij de teelt van gewassen. Voordat het restwater wordt geloosd op het riool, is het nodig om de gewasbeschermingsmiddelen eerst af te breken in een zuiveringsinstallatie. Zo verbetert de waterkwaliteit en daarmee is het een actueel onderwerp voor glastuinbouwers en voor onze toezichthouders. Zeker nu de nieuwe zuiveringsplicht in werking is. Een vakblad ging met ons op reportage. ... lees volledig bericht

24.05.2018  > Jaarimpressie 2017

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) zette zich ook in 2017 in voor een schoner milieu, natuurbehoud en een veilige, duurzame leefomgeving. Dit uit naam van de negen gemeenten uit Haaglanden en de Provincie Zuid-Holland. De kerncijfers en de belangrijkste werkzaamheden zijn weergegeven in de jaarimpressies 2017 per deelnemer. Naast deze jaarimpressies kunt u hier ook het Koerplan 2018-2021 bekijken. ... lees volledig bericht