Bodem

Werkt u met of woont u op verontreinigde grond? Heeft u binnen uw bedrijf te maken met een vervuilend incident naar de bodem? Omgevingsdienst Haaglanden helpt u verder. Gezamenlijk dragen we een steentje bij aan bodembescherming en de ontwikkeling naar een schonere bodem. Wij besluiten over het verwijderen van bodemverontreiniging en houden toezicht op de uitvoering van saneringen. Ook besluiten wij of verontreinigde grond mag worden verplaatst. Met u houden we schoon wat schoon is.

Vind informatie over Bodem

U kunt bij ons:

  • Een besluit vragen over de ernst en spoed voor het saneren van bodemverontreiniging (beschikking geval van ernstige bodemverontreiniging);
  • Goedkeuring vragen voor het saneren of verplaatsen van sterk vervuilde grond en/of grondwater (beschikking saneringsplan);
  • Goedkeuring vragen over uw saneringsverslag na de uitgevoerde sanering (beschikking saneringsverslag);
  • Een besluit vragen over uw nazorgplan voor de vervuiling die achterblijft in grond of grondwater (beschikking nazorgplan);
  • Melding doen van een calamiteit (ongewoon voorval met vervuiling naar de bodem) binnen uw bedrijf of in de openbare ruimte;
  • Onderzoek indienen van de bodemsituatie bij de start van uw bedrijf;
  • Onderzoek indienen van de bodemsituatie bij de beĆ«indiging van uw bedrijf.