Asbest

In opdracht van de negen gemeenten voeren wij toezicht en handhaving op de asbestregelgeving uit. In de vorige eeuw is veel asbest gebruikt, denk hierbij aan toepassing in gebouwen en woningen. Pas later werd bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Daarom gelden strenge regels voor het omgaan met en opruimen van asbest.  Deze regels zijn complex en afhankelijk van de situatie. Onze toezichthouders zijn getraind om asbest te herkennen, weten hoe zij moeten handelen en voeren vervolgacties uit.