Asbest

In opdracht van de negen gemeenten voeren wij toezicht en handhaving op de asbestregelgeving uit. In de vorige eeuw is veel asbest gebruikt, denk hierbij aan toepassing in gebouwen en woningen. Pas later werd bekend dat niet-hechtgebonden asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Daarom gelden strenge regels voor het omgaan met en opruimen van asbest.  Deze regels zijn complex en afhankelijk van de situatie. Onze toezichthouders zijn getraind om asbest te herkennen, weten hoe zij moeten handelen en voeren vervolgacties uit. 

Vind informatie over Asbest

Sloopmelding is altijd verplicht bij sloopwerk-zaamheden in of aan bouwwerken gerealiseerd voor 1 januari 1994
Verwijderen van asbest
Ga naar Sloopmelding is altijd verplicht bij sloopwerk-zaamheden in of aan bouwwerken gerealiseerd voor 1 januari 1994
Veelgestelde vragen over asbest
Asbestdak
Ga naar Veelgestelde vragen over asbest