Veiligheid

Veel bedrijven en soms ook particulieren werken met brandbare, explosieve en giftige stoffen. Het is belangrijk dat deze stoffen veilig worden opgeslagen en verwerkt. Ook het vervoer over de weg, het spoor of via leidingen moet veilig zijn. Omgevingsdienst Haaglanden controleert hierop en houdt toezicht.

Vind informatie over Veiligheid