Geluid

Geluid is overal om ons heen. Als geluid als lawaai wordt ervaren, spreken we van geluidhinder. Wij houden toezicht op ongewenst omgevingsgeluid. Als de bron van het geluid een bedrijf is, dan controleren wij of de regels worden nageleefd. Het meten van de geluidsbelasting is een gespecialiseerde taak die door onze toezichthouders wordt uitgevoerd.

Vind informatie over Geluid

Wanneer is geluid vervelend?
Geluidsmeting tijdens een kerstmarkt
Ga naar Wanneer is geluid vervelend?
Geluidhinder van evenementen en horeca
Festivalterrein
Ga naar Geluidhinder van evenementen en horeca