Grondwater

Schoon water is van levensbelang. Het water in onze natuur vormt de bron van leven voor dieren en planten in onze omgeving. Redenen om heel zuinig te zijn met ons water. Vervuiling van dit water kan verstrekkende gevolgen hebben voor onze leefomgeving. Door op zorgvuldige wijze vergunningen te behandelen, toestemmingen te verlenen en alert te zijn op de verwerking van afvalwater binnen bedrijven, draagt Omgevingsdienst Haaglanden bij aan onze waterkwaliteit.

Vind informatie over Grondwater