Licht

Mens, dier en plant ervaren dagelijks de invloed van licht en donker. Tijdens donkere periodes hebben we te maken met kunstverlichting. Dit kan hinder veroorzaken. Het kan de natuur, de nachtrust en de beleving van natuur en landschap verstoren. Omgevingsdienst Haaglanden probeert deze hinder te voorkomen of te verminderen. Dit doen wij door regels op te stellen en toezicht te houden op het gebruik van licht. Bijvoorbeeld tijdens het sporten, het telen van gewassen, het etaleren van reclame of het verlichten van gebouwen.

Per verlichtingssoort geven wij gerichte tips hoe u lichthinder kunt voorkomen of zoveel mogelijk kunt beperken. Klik hieronder verder naar de betreffende soort verlichting.

Vind informatie over Licht