Natuur

Het beschermen en bevorderen van verschillende planten- en diersoorten is belangrijk. Dit wordt geregeld door het aanvullingsspoor Natuur onder de Omgevingswet. Dit spoor richt zich op de natuurgebieden, plant- en diersoorten in Nederland. Kwetsbare diersoorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen, worden hiermee beschermd. Provincies bepalen het natuurbeleid voor hun gebied aan de hand van nationale en internationale regels. Activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de natuur zijn onder de Omgevingswet vergunningplichtig. Wij toetsen en beoordelen of initiatieven nadelig kunnen zijn voor de natuur. Wanneer wordt voldaan aan de wettelijke criteria, geven wij namens de provincie Zuid-Holland vergunningen af. 

Gaat u (ver)bouwen, verduurzamen of slopen? Of wilt u dicht bij een natuurgebied werkzaamheden uitvoeren? Bent u van plan om bomen te kappen? Heeft u overlast van bepaalde diersoorten? Of gaat u iets anders doen waarmee u denkt in aanraking te komen met beschermde soorten? Lees hieronder per subthema verder wat u moet doen. 

 

Vind informatie over Natuur

Natura 2000-activiteiten (inclusief stikstof)
De Nederlandse duinen
Ga naar Natura 2000-activiteiten (inclusief stikstof)
Flora- en fauna-activiteiten (exclusief jacht, beheer, schade en overlast)
De huismus
Ga naar Flora- en fauna-activiteiten (exclusief jacht, beheer, schade en overlast)
Soorten Kansenkaart Zuid-Holland
Soorten Kansenkaart Zuid-Holland
Ga naar Soorten Kansenkaart Zuid-Holland
Flora- en fauna-activiteiten ten behoeve van jacht, beheer, schade en overlast
Vliegende ganzen
Ga naar Flora- en fauna-activiteiten ten behoeve van jacht, beheer, schade en overlast
GIS-viewer voor vuurwerk en TUG
Grutto op paal
Ga naar GIS-viewer voor vuurwerk en TUG
Alles over aanvragen
Boeken met wetteksten
Ga naar Alles over aanvragen
Natuurschoonwet 1928
Uitzicht over een meer
Ga naar Natuurschoonwet 1928