Natuur

Het beschermen en bevorderen van verschillende planten- en diersoorten is belangrijk. Dit wordt geregeld door de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet richt zich op de natuurgebieden, plant- en diersoorten van Nederland. Kwetsbare diersoorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen, worden door de Wnb beschermd. Provincies bepalen het natuurbeleid voor hun gebied aan de hand van nationale en internationale regels. Activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de natuur zijn onder de Wnb vergunning- of ontheffingsplichtig. Wij toetsen, beoordelen en geven namens de provincie Zuid-Holland vergunningen af.

Gaat u verbouwen of slopen? Of wilt u dicht bij een natuurgebied werkzaamheden uitvoeren? Bent u van plan om bomen te kappen? Heeft u overlast van bepaalde diersoorten? Of gaat u iets anders doen waarmee u denkt in aanraking te komen met beschermde soorten? Lees hieronder per subthema verder wat u moet doen.

Vind informatie over Natuur

Beschermde gebieden inclusief stikstof
De Nederlandse duinen
Ga naar Beschermde gebieden inclusief stikstof
Beschermde soorten en ontheffingen
De huismus
Ga naar Beschermde soorten en ontheffingen
Jacht, beheer, schade, overlast
Vliegende ganzen
Ga naar Jacht, beheer, schade, overlast
Natuurschoonwet 1928
Uitzicht over een meer
Ga naar Natuurschoonwet 1928
Alles over aanvragen
Boeken met wetteksten
Ga naar Alles over aanvragen