Energie en duurzaamheid

Nederland werkt aan een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening. Dit is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2050 zijn behaald. We doen dit door te kiezen voor nieuwe vormen van duurzame energie en energiebesparing. Bent u ondernemer? Dan bent u verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Omgevingsdienst Haaglanden houdt toezicht op het naleven van de energiewetgeving.