Actueel

16.04.2018 18:00 > Algemeen Bestuur ODH heeft Koersplan 2018-2021 vastgesteld

De Omgevingsdienst heeft in samenspraak met het bestuur de koers en beleidskaders voor de komende vier jaar vastgelegd in het Koersplan ODH 2018-2021. Dit plan gaat onder meer over de toekomstige ontwikkelingen en de noodzakelijke voorbereidingen op de Omgevingswet, over de ambtelijke samenwerking met de tien partners en over de uitwerking en concretisering van het ambitieniveau en de opdracht van de dienst.  ... lees volledig bericht

22.03.2018 10:15 > Waterkwaliteit glastuinbouwgebieden verbeterd

De afgelopen jaren werd het oppervlaktewater in glastuingebieden steeds iets schoner. Al sinds 2013 heeft de Omgevingsdienst Haaglanden samen met haar handhavingspartners, het Hoogheemraadschap van Delfland en de afdeling Riolering en waterbeheersing van de gemeente Westland de handen ineen geslagen om omissies ten aanzien van het gebruik van de riolering, het lozen op het oppervlaktewater en de bodem en andere onwenselijke waterstromen in de glastuinbouwsector te voorkomen. Dit wordt gedaan met de zogenoemde ‘gebiedsgerichte aanpak’.  ... lees volledig bericht

19.03.2018 15:00 > Honderdste pre-advies voor Landal GreenParks

Landal GreenParks heeft het 100e pre-advies van het Kernteam EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) in ontvangst genomen. Het bedrijf heeft een uitgebreid energieonderzoek uitgevoerd op alle 9 parkvestigingen. Tevens is een plan van aanpak voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen per vestiging opgenomen in de EED-auditrapportage. Landal is ambitieus ten aanzien van de energiebesparing op haar bungalowparken. Reden genoeg voor het Kernteam EED om de bevoegde gezagen te adviseren en akkoord te gaan met het onderzoek dat het bedrijf naar de besparingsopties heeft uitgevoerd.  ... lees volledig bericht

8.03.2018 18:00 > Kom naar de Kennisdagen PAS en AERIUS

Komt u in het werk in aanraking met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) of AERIUS? Dan zijn de kennisdagen PAS/AERIUS echt iets voor u. Het PAS bestaat al sinds 2015, maar is voortdurend in beweging. Tijdens de kennisdagen komen verschillende aspecten van het PAS en AERIUS aan bod. Ook is er veel ruimte voor het stellen van vragen, zowel tijdens de workshops als bij de helpdesk PAS en AERIUS die ter plaatse aanwezig is. Het programma is interessant voor nieuwe én ervaren gebruikers vanuit het hele land.   ... lees volledig bericht

8.03.2018 18:00 > Symposium 14 maart: Veiligheid in de fysieke leefomgeving

Het is al jarenlang onderwerp in het publieke en politieke debat: veiligheid. En iedereen heeft er mee te maken en het kan van alles zijn. Veiligheid speelt ook in de fysieke leefomgeving. Woensdag 14 maart organiseert de ODH in samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) een symposium in Den Haag waarbij we het daar over gaan hebben: veiligheid in de fysieke leefomgeving. Met professionals en belangstellenden die in hun werk zijdelings, intensief of op andere wijze met veiligheid in de fysieke leefomgeving te maken hebben, verkennen we wat dat is. Dit alles vanuit het perspectief van de ontwikkeling van de Omgevingswet.       ... lees volledig bericht

22.08.2017 12:30 > ODH zorgt voor veiligheid bezoekers tijdens Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen

Vier zomeravonden, acht deelnemende landen en in totaal zo’n 6000 kg vuurwerk. Dat zijn de ingrediënten van het Internationaal Vuurwerkfestival dat de afgelopen weekenden ruim 340.000 bezoekers naar Scheveningen trok. Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers onbezorgd kunnen genieten van de show, controleren de toezichthouders van de ODH nauwkeurig of alles voldoet aan de voorschriften. ... lees volledig bericht

2.08.2017 08:40 > ODH controleert scholen op duurzaamheid

Onlangs is de ODH gestart met het controleren van scholen op duurzaamheidsmaatregelen. Namens de gemeentes in de regio Haaglanden controleert de ODH op het naleven van de erkende wettelijke maatregelen op het gebied van energiebesparing die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Daarnaast willen sommige gemeentes de scholen stimuleren extra maatregelen te treffen om nog duurzamer te opereren. ... lees volledig bericht