ODH-2021-00005235 — Omgevingsvergunning

Zaaknummer

00591426

Datum verzonden

01-02-2021

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Schieweg 9 te Delft

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

84Co-01 Wabo_Schieweg_9_DFT BMD_AVG.PDF