ODH-2021-00005457 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00569253

Datum verzonden

08-03-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

verschillende locaties in Zoetermeer

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8ac6-01 Wnb_boorloc_14_24_ZTM NAM_AVG.PDF