ODH-2021-00005691 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00589174

Datum verzonden

19-01-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Trambaan LBSP te Leiden

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Kopie van 82D3-01 Trambaan_te_Leiden Nathist_Museum_Rdam.PDF