ODH-2021-00006263 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00578233

Datum verzonden

19-02-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Binnenhof 3, Hoevelaan 17 te Monster

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

87Ov-01 Beschikking_Wnb_soorten Blom_Ecologie_BV_AVG.PDF