ODH-2021-00008325 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00594665

Datum verzonden

29-01-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Beatrixlaan, van Gaesbeekstraat en Margrietlaan te Westmaas

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

84qP-01 Beschikking_Wnb_soorten Blom_Ecologie_BV_AVG.PDF