ODH-2021-00015156 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00598411

Datum verzonden

26-02-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Develbos te Kijfhoek

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

88YR-01 Beschikking_Wnb_houtopstanden Vergunningendie_West_AVG.PDF