ODH-2021-00017808 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00577978

Datum verzonden

18-02-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Debijeweg, Einsteinplaats en Zernikeplaats te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

87hJ-01 Beschikking_Wnb_soorten Blom_Ecologie_B_V_AVG.PDF