ODH-2021-00025989 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00567586

Datum verzonden

04-03-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Buitendams 37 en 43 te Hardinxveld Giessendam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

89Vo-01 Beschikking_Wnb_soorten BK_Bouw_Milieuadvies_AVG-1.pdf