ODH-2021-00026569 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00602489

Datum verzonden

02-03-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Klaas Katerstraat, dr. Kuyperstraat (eerste deel) en de Benedenrijweg te Ridderkerk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

89oj-01 Beschikking_PMV_ZH Gemeente_Ridderkerk_AVG.PDF