ODH-2021-00026590 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00598439

Datum verzonden

03-03-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Harnaskade 2, 6, 8, 10, 12 en 18 te Midden-Delfland

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

89GK-01 Wnb_Harnaskade_2_2a_6_8_12_MD Bureau_Stadsnatuur_AVG.PDF