ODH-2021-00034750 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00607696

Datum verzonden

26-02-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Beheergebied Havenbedrijf te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

89ah-01 Beschikking_Wet_natuurbescherm Staro_Natuur_AVG.PDF