ODH-2021-00034937 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00599363

Datum verzonden

03-05-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Zevenmanshaven Oost 67 te Vlaardingen

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8jXV-01 Besch_Wnb-Natura_2000-gebieden Royal_Haskoning_AVG.PDF