ODH-2021-00035081 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00590541

Datum verzonden

06-05-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Zuid-Holland buiten de natuurgebieden

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8kqy-01 Beheer_en_schadebestrijding_ZH Faunabeheereenhd_ZH_AVG.PDF