ODH-2021-00035541 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00580574

Datum verzonden

21-04-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Guntersteinweg, Middachtenweg, Hackfortstraat, Verwoldestraat, Zijpendalstraat te Den Haag

Bijlage

8iqA-01 Wnb_Guntersteinw_eo_DH Aqua_Terra_Nova.PDF