ODH-2021-00040598 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00609654

Datum verzonden

17-03-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Hoge Raad en Binnenhof te Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8bMr-01 Wnb_Binnenhof_te_Den_Haag Ver_Zoogdierkunde_Zo_AVG.PDF