ODH-2021-00055093 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00611669

Datum verzonden

13-04-2021

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Nieuwkoopseweg achter 3 te Pijnacker

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8gWN-01 Nieuwkoopseweg_3_Pijnacker_Projectontw_AVG.PDF