ODH-2021-00068695 — Beschikking op saneringsplan

Zaaknummer

00607516

Datum verzonden

10-05-2021

Zaaktype

Beschikking op saneringsplan

Adres

HAVENKADE 71 Wassenaar

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8kUZ-01 Havenkade_71_te_Wassenaar Soilution__milieuad_AVG.PDF