ODH-2021-00073282 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00607075

Datum verzonden

04-05-2021

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Karel Doormanlaan e.o. te Rijswijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8k7f-01 Karel_Doormanlaan_eo_Rijswijk St_Rijswijk_Wonen_AVG.PDF