ODH-2021-00075632 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00615184

Datum verzonden

19-05-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Olivier van Noortstraat 19 te Schoonhoven

Bijlage

8mbX-01 Beschikking_PMV Ravesteijn_IJsselstn.PDF