ODH-2021-00076553 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00612470

Datum verzonden

07-07-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Omgeving Boezemkade te Nieuw Lekkerland

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

8jUJ-00 Besluit_op_aanvraag Kors_I.doc.pdf