ODH-2021-00076553 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00612470

Datum verzonden

07-07-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Omgeving Boezemkade te Nieuw Lekkerland

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8jUJ-00 Besluit_op_aanvraag Kors_I.doc_AVG.pdf