ODH1000170 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00165511

Zaaknummer

01086163

Datum verzonden

25-04-2024

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Berestein 5 t/m 39 te Kwintsheul

Datum laatste update

27-04-2024

Bijlage

Besluit op aanvraag 01086163-ODH1000170.pdf