ODH106781 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00018833

Zaaknummer

00609643

Datum verzonden

08-11-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Bierens de Haanweg 149-203 te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00609643-00018833_AVG.docx.pdf