ODH114747 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH11474700020024

Zaaknummer

01006569

Datum verzonden

25-10-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Ridderhof 51 te Ridderkerk

Bijlage

Besluit op aanvraag 01006569-00020024.docx.pdf