ODH115809 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH11580900020264

Zaaknummer

00611558

Datum verzonden

25-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Insulindestraat 240 te Rotterdam

Bijlage

Besluit op aanvraag 00611558-00020264.docx.pdf