ODH118340 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00020696

Zaaknummer

00608380

Datum verzonden

29-12-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Noldijk 126 te Barendrecht

Bijlage

Besluit op aanvraag 00608380-00020696.docx.pdf