ODH121137 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00021168

Zaaknummer

00606904

Datum verzonden

22-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Rouboslaan 1 te Voorschoten

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00606904-00021168.docx.pdf