ODH123063 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00021431

Zaaknummer

00601142

Datum verzonden

24-11-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Boorstraat, Pulsstraat, Stationsstraat en Oranjestraat te Hardinxveld-Giessendam

Bijlage

Besluit op aanvraag 00601142-00021431.docx.pdf