ODH123471 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00021457

Zaaknummer

00611535

Datum verzonden

15-11-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Lehárstraat 58 en 60 te Den Haag

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00611535-00021457.docx.pdf