ODH124397 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00021602

Zaaknummer

00616520

Datum verzonden

05-11-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Knorrenburgerlaan 2 te Sassenheim

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00616520-00021602.docx.pdf