ODH13356 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00004571

Zaaknummer

00618286

Datum verzonden

21-07-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Tiendweg 8 te Noordeloos

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00618286-00004571.docx_AVG.pdf